Pozwolenie na użytkowanie dla I etapu Osiedla Awangarda.

8/02/2018

Dnia 8 lutego 2018 r. przekazano do użytkowania I etap Osiedla Awangarda położonego przy ul. Waldorffa 41.
Inwestor rozpocznie wydawanie lokali przyszłym Mieszkańcom już w II połowie lutego br.