ZMIANA ADRESU SIEDZIBY MALBUD1 OD 1.10.2019 R.

6/09/2019

Szanowni Państwo,
Niniejszym informujemy, że z dniem 01 października 2019 roku firma MALBUD1
zmienia adres siedziby z dotychczasowego na:
ul. Obozowa 57
01 – 161 Warszawa
Pozostałe dane, adresy mailowe oraz numery telefonu pozostają bez zmian.