Fabryka Cadbury Wedel

ul. Zamoyskiego, Warszawa


TERMIN REALIZACJI: Czerwiec 2008
INWESTOR: BUDNER Sp. z o.o.
ZAKRES PRAC:
szlichty wraz z izolacją termiczną
dylatacje techniczne w szlichtach
podłoże betonowe na izolacji przeciwwodnej w piwnicach