Warszawa, ul. Modzelewskiego 46/50

Warszawa, ul. Modzelewskiego 46/50


TERMIN REALIZACJI: Listopad 2008
INWESTOR: Wspólnota Mieszkaniowa
ZAKRES PRAC:
termomodernizacja budynku