RADIOWA I

ul. Apenińska, Warszawa


TERMIN REALIZACJI: Kwiecień 2009
INWESTOR: P.P.H.U. CORPORES Sp. z o.o.
ZAKRES PRAC:
elewacja budynku metodą lekką mokrą w systemie BASF
posadzki betonowe w mieszkaniach
szlichty spadkowe na balkonach i tarasach
płytki na balkonach i klatkach schodowych
obróbki blacharskie
remont podłoża pod nową nawierzchnię drogi
wykonanie drogi z kostki brukowej
regulacja studzienek kanalizacyjnych i technicznych
wykonanie progów zwalniających
uzupełnienie i wymiana obrzeży i krawężników