GÓRCZEWSKA 158

ul. Górczewska 158

1548,67 tys. m2
powierzchni użytkowej


Termin rozpoczęcia: II kwartał 2020 r.
Termin zakończenia: VI kwartał 2021 r.
Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa „WOLA”
Zakres Prac: Generalny Wykonawca Inwestycji


Zakres opracowania projektu obejmuje budynek składający się z 6 kondygnacji naziemnych i 1 poziomowego garażu podziemnego pod budynkiem. W kondygnacji parteru zaprojektowano dwie przestrzenie dla funkcji usługowej dostępnej z chodnika na terenie działki wzdłuż ulicy Górczewskiej oraz od strony ul. Baborowskiej dostępnie dopiero po wejściu na teren nieruchomości. Na kondygnacjach 2-6 przewidziano funkcję mieszkalną. W opracowywanym projekcie zaprojektowano 18 mieszkań o zróżnicowanej strukturze.